Team Treis kai o koukos

Team Idea

Treis kai o koukos giati o koukos borei na leipei
()

DevOps

()

Software Engineer

()

Software Engineer

()

Software engineer

Submission

Team Leader hasn't made a submission yet