"BROADER AI team on AI21 Labs Hackathon Hackathon"

Team Idea

Achieve the impossible
harsh_07
Harsh Ghadiya
harsh_07

Software Developer

Sheta_5210
Prit Sheta
Sheta_5210

Data Analyst

ysthehurricane
Yash patel
ysthehurricane

Data Scientist

milan_ai
Milan Vaddoriya
milan_ai

Machine Learning Expert

harsh9797
Harsh Patel
harsh9797

Frontend Developer

meetttttt
Meet Nagadia
meetttttt

Machine Learning Engineer

Submission

Team Leader hasn't made a submission yet